CİMER, kamu hizmetlerinden memnun kalmadığınız durumlarda veya kamu çalışanlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili şikayetlerinizi iletebileceğiniz bir platformdur. CİMER’e başvurarak, aşağıdaki kurumlar hakkında şikayet, dilek ve önerilerinizi iletebilirsiniz: Cimer kapsamında olan kurumlar aşağıdaki gibidir.

Cumhurbaşkanlığı:

 • Cumhurbaşkanlığı Ofisleri
 • Kurullar
 • Bağlı Başkanlıklar

Bakanlıklar:

 • Tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşları

Valilikler:

 • Tüm illerin valilikleri ve kaymakamlıkları

Üniversiteler:

 • Kamu ve vakıf üniversiteleri

Diğer Kurumlar:

 • Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar
 • Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri
 • İl özel idareleri

CİMER’e başvuru yapmadan önce:

 • Şikayetinizin ilgili kurumun görev alanına girip girmediğini kontrol edin.
 • Başvurunuzu yapmadan önce gerekli belgeleri hazırlayın.
 • Başvurunuzu açık ve net bir şekilde yazın.
 • Başvurunuza kimlik bilgilerinizi ekleyin.

CİMER Kapsamında Olmayan Kurumlar

CİMER’e başvuru yapamayacağınız kurumlar ve bu konudaki alternatif çözümler hakkında bilgi vereceğiz.

CİMER’in Kapsamı Dışında Kalan Kurumlar:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM): TBMM, yasama organı olarak milletin temsilcisidir. CİMER, yürütme organına bağlı kurumlarla ilgili şikayetleri ele aldığından TBMM’ye CİMER üzerinden başvuru yapılamaz. Milletvekillerine ve TBMM komisyonlarına dilekçe ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
 • Mahkemeler: Yargı bağımsızlığı ilkesi gereği, mahkemeler hakkında CİMER’e başvuru yapılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na veya bağlı bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Savcılıklarına başvurabilirsiniz.
 • Sayıştay: Sayıştay, kamu harcamalarının denetlenmesinden sorumludur. CİMER’e başvuru yerine, Sayıştay’ın resmi internet sitesi veya dilekçe yoluyla denetleme talebinde bulunabilirsiniz.
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları: Cumhuriyet Başsavcılıkları, kamu düzeninin korunmasından sorumludur. CİMER’e başvuru yerine, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurabilirsiniz.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK): KDK, kamu hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar yürütür. CİMER’e başvuru yerine, KDK’nın resmi internet sitesi veya dilekçe yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
 • Yüksek Seçim Kurulu (YSK): YSK, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasından sorumludur. CİMER’e başvuru yerine, YSK’nın resmi internet sitesi veya dilekçe yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK): HSK, hakim ve savcıların disiplin ve sicil işlerinden sorumludur. CİMER’e başvuru yerine, HSK’nın resmi internet sitesi veya dilekçe yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
 • Dernek ve Vakıflar: Dernek ve vakıflar özel hukuk tüzel kişiliği olan kuruluşlardır. CİMER’e başvuru yerine, ilgili dernek veya vakfın yönetim organına başvurabilirsiniz.
 • Şirketler: Şirketler özel hukuk tüzel kişiliği olan kuruluşlardır. CİMER’e başvuru yerine, ilgili şirketin yönetim organına veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.
 • Muhtarlıklar: Muhtarlıklar, yerel yönetimin en alt birimleridir. CİMER’e başvuru yerine, doğrudan muhtarlıklara başvurabilirsiniz.

CİMER’e başvuru yapamayacağınız kurumlar için aşağıdaki alternatif başvuru yollarını kullanabilirsiniz:

 • Kurumun resmi internet sitesi veya dilekçe yoluyla: Birçok kurumun resmi internet sitesinde veya dilekçe yoluyla başvuru imkanı sunmaktadır.
 • Yargı yolu: Haklarınızı ihlal edildiğini düşünüyorsanız, yargı yoluna başvurabilirsiniz.
 • Sivil toplum kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları (STK) da haklarınızı savunmanıza ve sorununuza çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.